Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

In de nacht van 13 op 14 januari 1916, honderd jaar geleden, werd een groot deel van Nederland geteisterd door een hevige storm en bijzonder hoge waterstanden. Ook Ridderkerk werd zwaar getroffen. Dijken braken door en onder meer de polders Donkersloot, Het Zand en Woude stroomden vol. Het water steeg tot aan de zolders van de huizen. Ook bedrijven kwamen onder water te staan. Er was geen verlies van vee. Wel verdronk veel pluimvee en een enkel varken.
Door de hoge waterstand in de rivier de Maas kwam ook het artiestenduo Franken dat met de Fop Smit-boot naar Slikkerveer onderweg was in de problemen. Onder moeilijke omstandigheden werden ze op de steiger afgezet. Eerst volgen enkele waterstanden dan volgt hun relaas.
Rotterdamsch Nieuwsblad, zaterdag 15 jan 1916
In Rotterdam steeg het water tot 3,96 m boven Rottepeil (R.R), hoger en verwoeder dan ooit is waargenomen, was de Wester- tot Noordwesterstorm. Peilingen waren: 4u.30 2,42 m + R.P, 5u.30 2,78, 6u.30 3,00, 7u. 30 3,34, 8u. 30 3,52, 9u. 30 3,73,10u.30 3,85, 11u. 30 3,92 Standen van vorige vloeden: 1894: 3,75 m, 1889: 3,57,1906: 3,62,1775: 3,34. Schielands zeedijk was verhoogd tot 4,00 m + R.R

 

Doorbraak te Ridderkerk.

Het Rotterdamse duo Franken, dat gisteravond zijn medewerking zou verlenen aan een uitvoering te Ridderkerk, schrijft ons: Gisteravond om 7 uur kwamen wij met de boot der rederij Fop Smit & Co te Slikkerveer. Wij werden van de boot gezet en stonden tot aan de knieën in het water. Het water sloeg over den steiger. Wij stonden geheel hulpeloos, wij waren verplicht ons aan de leuning van de steiger vast te houden om niet door den storm in de Maas geslagen te worden. Wij konden niet aan wal. Het water stond een halve meter hoog. Eindelijk kwamen enige mannen met een handwagentje ons afhalen en brachten ons aan den wal, waar wij bijna druipnat aankwamen. Na ons in het lokaal voorzien te hebben van enige droge kledingstukken, die ons zeer vriendelijk door mevr. Broere (eigenaresse van het lokaal, waar we moesten optreden) waren gegeven, traden we weldra op als artisten. Om 10 u. ging het electrisch licht uit: de Centrale te Dordrecht weigerde door eenig incident licht te verschaffen. Omstreeks een uur steeg het water zo hoog, dat alle huizen en fabrieken onderliepen: een dijk was doorgebroken. De menschen vluchtten naar de zolders om daar een veilig plaatsje te zoeken. Weldra luidde de noodklok. Het water was dan ook de zolders genaderd. Vrouwen en kinderen schreeuwden om hulp, die hun, daar zij afgesloten waren, niet verleend kon worden. Burgemeester, griffier en verdere autoriteiten droegen het hunne bij om te redden wat er te redden was. Een bootje voer heen en weer om de ongelukkigen uit hun woning te halen. En steeds gierde en huilde de storm. Alles verkeerde in volslagen duisternis. Men hoorde gillen en huilen en men zag niets. Vreeselijk was de toestand waarin die ongelukkige menschen zich bevonden.
Ook de ijzergieterij van de firma Bakker stond rondom in water, zoodat de werklieden, ongeveer 200 personen, hedenmorgen de fabriek niet konden bereiken. Dankzij de van alle zijden geboden hulp vallen geen menschenlevens te betreuren. De aanlegplaats met wachtplaats van de Reederij Fop Smit & Co te Bolnes, is volgeloopen en gezonken. De booten liggen nu aan het Lekveer aan.
Rotterdamsch Nieuwsblad, woensdag 19 januari 1916
Woensdagmiddag 12 uur komt Z.K.H. de Prins der Nederlanden per auto de gemeente Ridderkerk bezoeken, ten einde de ondergeloopen polders te inspecteren.