Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

.De School met den Bijbel aan de Kerkweg.

 

In 1574 werd na de Spaanse tijd door de classis Dordrecht een predikant naar Riede gezonden. Men wilde proberen om de bewoners, die tot die tijd veelal rooms waren, tot het protestantisme te bewegen. En enige tijd later werd een protestantse schoolmeester benoemd door de Nationale Synode te Dordrecht. Hugo Pietersz. mocht zich verheugen om als eerste schoolmeester het spits af te bijten. Alhoewel, de juiste volgorde was eigenlijk: koster-voorlezer-voorzanger-onderwijzer. In die tijd was men nl. in de eerste plaats koster.
Voor de vrije tijd had men nog ander werk voor hem b.v. hulp voor diaken en kerkmeester. En dat alles voor f 150, - per jaar. Daarvan kreeg hij f 102,- van de kerkmeester en f 48,- van het geestelijk comtoir te Delft en vrij wonen. Wonen deed hij in de kosterswoning aan de Singel waarvan één vertrek dienst deed als schoollokaal Op woensdag en zaterdag kregen de kinderen godsdienstonderwijs, 's Zondags kwamen de kinderen in de school bijeen om met de meester twee aan twee naar de kerk te gaan waar hij er o.a. voor moest zorgen dat enkele leerlingen om beurten het geleerde uit het hoofd konden opzeggen. Natuurlijk kon zo'n duizendpoot niet gemist worden. Hij mocht zich dan ook niet buiten het dorp begeven dan alleen met toestemming van de ambachtsheer of zijn schout en van de predikant of de oudste ouderling.
Een nieuwe dorpsschool
In 1840 werd de toenmalige school vernieuwd en meester Coenraad Hendrik Brouwer deed zijn intrede. Het schoolgebouw kostte f 14.000,- en burgemeester R.H. van der Wayfort legde namens jhr. Otto Frederik Groeninx van Zoelen de eerste steen. Het jaar 1857 bracht voor meester Brouwer meer financiële zekerheid. In dat jaar trad de schoolwet in werking. Hij ontving nu een vast salaris en uitzicht op pensioen. Liep het leerlingenaantal terug dan merkte hij dit niet meer in zijn portemonnee. Toch zal het wel pijnlijk voor hem zijn geweest toen in 1868 tijdens een vergadering werd besloten om de ververswinkel met de daarbij behorende grond van de Wed. Roos aan te kopen om een tweede school te stichten. Op 7 mei 1869 vertrokken tachtig van zijn leerlingen naar de geopende School met den Bijbel aan het Zandpad (het rechte stukje Kerksingel).
Kerkwegschool
Die 7e mei werd een veelbesproken dag in geheel Ridderkerk. Generaties lang was de oude school de enige in de gemeente geweest en nu was er verdeeldheid gekomen. Na opbloei en terugloop telde het Zandpadschooltje in 1905 256 leerlingen. Dat dit aantal werd bereikt, kwam mede door meester Jacob Klomp. Men was genoodzaakt de school uit te breiden of nieuw te bouwen. Besloten werd tot nieuwbouw en de oude school met woning te verkopen.Aangekocht werd een stuk grond (ca 1350 m) aan het begin van de Kerkweg van de heer P.C. Buising voor de somma van f 1900,- en op 25 sept.1905 werd de eerste steen gelegd door baron Groeninx van Zoelen. Op Tweede Kerstdag 1905 vond de opening plaats. Natuurlijk zijn er bij zo'n gebeurtenis ook enkele sprekers en één daarvan was meester Klomp. Enkele woorden uit zijn toespraak citeer ik: 'Thans nog is van buiten alles even schitterend, later zullen er ongetwijfeld zo hier en, daar wel eens stukken neervallen, wat ons eraan herinnert, dat alles vergankelijk is.'
Hoe waar een woord kan zijn, blijkt ook nu weer. Nu staat van de combinatie woonhuis-school, alleen het woonhuis er nog. De mogelijkheden wat betreft het schoolgebouw waren uitgeput. In november 1977 is men begonnen met de sloop van het gebouw en op 1 december 1978 werd de nieuwe school feestelijk geopend, Wat ongewijzigd bleef, was de naam 'Rehoboth".
(Dit artikel werd in 1982 geschreven door Arie den Haan)