Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De bouw van de inmiddels al weer vele jaren afgebroken waterzuiveringsinstallatie aan de Noordelijke Havenkade (1947).

 

Ook lees je in het eerder genoemde boekje van de Stichting Oud Ridderkerk, dat rond 1900 alle bewoners van Kerksingel 2 t/m 6 gebruik maken van één waterput voor drinkwater. Ook was er slechts één buitentoilet voor de 81 bewoners! Het was nog steeds een onvoorstelbare toestand. In "de Fakkel" Volksblad voor Ridderkerk en Omstreken en een uitgave van het Nederlandsch Werklieden Verbond Patrimonium kon je op 11 september 1903 het volgende lezen: "Ridderkerk wordt bezocht door Brabantse schippers die de beer komen ophalen. Ze betalen ervoor maar ja, alle waren naar zijn geld. Ze nemen alleen mee wat zij bruikbaar vinden. De burgemeester stelt nu maar weer voor om op kosten van de gemeente, wat niet meegenomen wordt, op te ruimen."

 

Plan voor tramlijn.

Het dringt kennelijk steeds meer door om reinheid op een hoger plan te brengen want in het zelfde Volksblad van 18 september 1903 wordt er een pleidooi gehouden om een tramlijn aan te leggen tussen Rotterdam en Ridderkerk. In die tijd werden daarvoor plannen gemaakt. Tegenstanders vonden o.a. dat de kans op ongelukken te groot zou zijn. Dat kon dan misschien wel waar zijn, zo staat te lezen, maar het grote voordeel was, dat dan de sloot langs de Benedenrijweg in Bolnes en Slikkerveer gedempt moest worden om ruimte krijgen voor de tram. Die sloot was een bron van ziekte en er werd water uitgehaald want waterleiding was er niet. Dan maar wat verder lopen voor goed water en eens zou er toch wel waterleiding komen. Het blad nam het duidelijk voor haar werklieden op, want een maand later wordt de klacht geuit, dat de stinkende beerwagens ook rijden tijdens de schafttijd van de werklieden op de bedrijven. Maar helaas, niets aan te doen want de schafttijd van de boeren was weer op een ander tijdstip en de beer moest toch verwijderd worden.

 

Drinkwaterleiding.

In de daarop volgende jaren komt er wel een drinkwaterleiding en wordt een begin gemaakt met de aanleg van een riolering. Let wel, een riolering die het rioolwater naar een verzamelput afvoert en het meest vloeibare weer loost op een watergang of de rivier.
Pas na W.O. II komt er in polder Donkersloot, nabij de toenmalige haven, een verzamelpunt voor het riool. Dat wordt dan daar, volgens de mogelijkheden van die tijd, gezuiverd. De vaste bestanddelen kwamen dan in een bedding terecht en na droging werd het gebruikt als mest. De rest werd geloosd in het havenkanaal. Later kwam de moderne rioolwaterzuiveringsinstallatie nabij de nieuwe haven.

 

Toiletten met spoeling.

De ouderen onder ons kunnen zich nog wel de (buiten) toiletten zonder spoeling herinneren. In de jaren 60 van de vorige eeuw waren dat nog geen bijzonderheden. Niet zelden had de krant daarbij ook nog een functie nl. in handzame stukken geknipt en bevestigt aan een spijker aan de binnenkant van de deur...
In Ridderkerk zijn ruim 30 jaar geleden nog rioleringswerken uitgevoerd op plaatsen waar de woningen niet zo dicht op elkaar stonden. Pruimendijk, Lagendijk enz. Nog steeds zijn er verspreid liggende woningen in Ridderkerk die niet op de riolering zijn aangesloten. Niet erg, die woningen zijn voorzien van een septic tank en dat levert een redelijk goede zuivering op. Het water dat uit zo'n installatie in de sloot terecht komt levert geen enkel gevaar op, zeker niet op de plaatsen waar die woningen staan. Er wordt overigens aan gewerkt om ook die woningen op het rioolnetwerk aan te sluiten. Natuurlijk, we moeten er voor betalen, maar wat een zegen dat we in Ridderkerk een goed werkend rioolstelsel hebben met een zuiveringsinstallatie die aan de eisen van deze tijd voldoet.
Hoewel de samensteller van dit driedelige artikel zijn naam eigenlijk 'secreet' wenst te houden, tekent T.P. Verhoeff voor het bovenstaande.