Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Smit-Slikkerveer.

 

Hierboven de oudste luchtfoto, die van Ridderkerks gebied werd genomen. [K. L. M. -Aerocarto no.44]. De foto dateert uit 1921 en is één der eerste producten van het toen nog zeer jonge Nederlandsche Luchtfotografiebedrijf.
Kennelijk gemaakt in opdracht van "Smit-Slikkerveer'; het in 1882 als firma Willem Smit en Co opgerichte bedrijf voor de vervaardiging van electrotechnische machines en apparatuur, later in onze. gemeente bekend als "Electro-Smit" en thans onderdeel van het Holec-concern.

Met het woord "kennelijk" doelen we op de op één der daken van de bedrijfsgebouwen geschilderde naam, die praktisch alleen maar vanuit de lucht viel waar te nemen en dus speciaal voor het maken van deze foto zal zijn aangebracht.
De bovenste helft toont een stuk van Krimpen a/d Lek met zijn vele polderwatergangen [vlieten].Het midden van de foto laat de rivier zien met aan de noordzijde van de strekdam één der raderboten, die vracht- en passagiersdiensten onderhielden stroomop- en stroomafwaarts; naar verluid  voer de boot tussen Rotterdam en Keulen.
Ten zuiden van de strekdam, op de eigenlijke rivier dus, ziet U andere soorten schepen: een laverend zeilvrachtschip en enige representanten uit het stoomtijdperk.
Nog even terugkomend op het afgebeelde bedrijf, dat volgend jaar (dit artikeltje werd geschreven in 1981! Red.) een eeuw oud is. Wist U, dat de naamgever/oprichter Willem Benjamin Smit [1860-1950] behalve industrieel tevens kunstschilder en componist was, en dat de Stichting Oud-Ridderkerk vorig jaar een aan de hand van de heer J. C. Smelik over hem verschenen uitgave het licht heeft doen zien? Deze uitgave is nog verkrijgbaar bij het secretariaat.(Is inmiddels uitverkochr. Red.)

 

Dit artikeltje verscheen eerder in de rubriek van de Stichting Oud Ridderkerk in de Combinatie van 20 augustus 1981 en is van de hand van de heer S.C. v.d. Burg.