Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

In navolging van de geschiedenis van de neringdoenden in Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk Centrum hierbij de neringdoenden die er waren na de Tweede Wereldoorlog in Rijsoord. Ook deze gegevens zijn uit de geschreven lijsten, die ik een 25 jaar geleden heb gekregen van de inmiddels overleden historicus van de Stichting Oud Ridderkerk, Jan van der Es.
 

Rijsoord.

Rijsoord bestond toen uit een lintbebouwing langs de Pruimendijk tot aan Oostendam, woningen langs de Rijksstraatweg, en haaks daarop Lagendijk en Mauritsweg. De Mauritsweg liep tot waar het z.g. groentje was, een aantal woningen met ervoor een grasveldje en de afrit naar Rijksweg 16, toen nog een tweebaans weg. Rijsoord kende een vlasindustrie de firma van Nes, N.V. JJ. de Koning's slagerijen en o.a de Handel in granen en meel van G J. de Kool. Na de invoering van de AOW. van Drees in 1957 werd de noodzaak tot een eigen winkel om in het eigen levenshoud te voorzien niet meer aanwezig en verdwenen ze in de loop van de tweede helft van de vorige eeuw. Tegenwoordig wordt er veel gewinkeld in Ridderkerk omdat men nu veel mobieler is geworden.
Locatie Noldijk: Andeweg, bakkerij. Rijksstraatweg: Freling , restaurant. Cor van de Leer, groentehandel. Jan Kranendonk, groentehandel. Leen Kranendonk, groente-
handel en venter. Van der Linden, bakkerij. De Koning, slagerij. Jaarsma, veearts. Punt, oliehandel en klompen. Punt, Rijwielhandel en benzinepomp. Van de Wel, tabaksartikelen. Van Gamerden, zaden. Bestebreurtje, garage. De Geus, bakkerij. De Jong, draineerbuizen. Van Wingerden , lompen en metalen. Wilschut, smederij-hoefsmid. Wilschut, café. Wilschut, melkhuisje. Wijnand de Snoo, melkhandel. Pruimendijk vanaf Rijsoord: Haitsma, speelgoed annex poppen fabriek. De Kool, bakkerij (later van der Waal). Jaap de Koning, groentehandel. Noordermeer, groentegrossier en shipshandler. Lagendijk, rijwielhandel. Han van Ooijen, groentehandel, grossierbedrijf (later theetuin). Maaskant, bakkerij. PI. Visser, groentehandel. Aai de Pauw, klompenhandel. Jaap Visser, kruidenier en met hondenkar langs de straat. Hollander, pluimveehandel. Den Ouden, haringinleggerij en tafelzuren. Damstraat Oostendam: Stolk, snackbar. Cees van Driel, vishandel. Noldijk: Andeweg, bakkerij. P. Willemsteijn, kolenhandel en brandhout. Mauritsweg: Cees Hardenbol, kruidenier en petroleumboer. Jaap Kanters, kruidenier. Sanders, boekhandel en bibliotheek. Bas Plaisier, melkboer. Henk van der Linden, elektricien en elektrische artikelen. De Ruiter, slagerij. Klootwijk, kruidenier. Koos Kok, tabaksartikelen. Hooijmeijer, melkhandel. Rombout, kapper. Biesbroek, tabaksartikelen. J. Blaak, elektricien en elektrische artikelen. Postkantoor. Hooijmeijer, drogisterij.


Oostendam.

Op de lijst van de heer Jan van der Es zijn geen winkeltjes vermeld, die zich bevonden in Oostendam in de Damstraat. Van de heer Arie de Koning, oud secretaris-directeur van voormalig Waterschap IJsselmonde, geboren en getogen in Oostendam ontving ik de volgende lijst van winkeltjes: Damstraat: Piet van Wingerden, slager. Teuntje Hartmeijer, kruidenier en petroleum verkoop. Piet Verschoor, siga-renmagazijn. Gerrit Schouten, wasmachinefabriek. Familie Timmermans, Jamin. Dirk Stolk, cafetaria. Dirk Stolk, Café/restaurant/ feestzaal / limonadefabriek. Leen Visser, kruidenier. Jan van Kooten, fietsenwinkel. Leen Nugteren (bedrijfsleider) kolenhandel Mijnlief. Van Driel, visboer. Gebr. de Jong, timmerfabriek en aannemer. Breur, kapper en sigarenmagazijn. Janus Klootwijk. Sparkruidenier. Ook voor de opsomming van de door de heer Jan van der Es aangegeven winkeltjes in Rijsoord in de Tweede Wereldoorlog en tot 1957, toen de Algemene Ouder doms Wet van Drees, de AOW in werking trad, ontvangen we gaarne eventuele aanvullingen van winkeltjes, die niet voorkwamen op genoemde lijst. Wellicht zijn er oudere Rijsoordenaren, die zich meer kunnen herinneren. Uw reacties gaarne zenden naar de Stichting Oud Ridderkerk, telefoon 0180-430615 of email: info@oudridderkerk.nl.

 


Ger de Jong 18 mei 2017.