Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De Kerksingel rond 1900 met op de achtergrond de pastorie van de Hervormde Kerk.

 

Op een zonnige maandagmiddag in 1869.

"Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa - uitgave 1847" vermeldt het etiket in fraaie krulletters. Het is van het boek dat meester De Bruyn in gedachten verzonken doorbladert op een zonnige maandagmiddag in 1869. Buiten rumoert de jeugd langs de Kerksingel, waarover voor een deel de toren van de kerk een verkoe¬lende schaduwbaan heeft getrokken.
Meester De Bruyn leest: "RIDDERKERK - gemeente - 493 huizen - 4740 inwoners. Middelen van bestaan: landbouw en vlasserij, 2 scheepstimmerwerven, 1 leerlooierij, 3 korenmolens. Hervormden 4670. Kerkelijke gemeente telt 3000 zielen, waaronder 930 lidmaten, 1 school bezocht door 200 leerlingen, een deel van de leerlingen gaat naar Rijsoord, IJsselmonde en Hendrik Ido Ambacht. De kermis valt in Zondag voor 13 July".
Hij denkt: "Wat gaat de groei van Ridderkerk toch snel. 1847: 4740 inwoners en gistermiddag na de kerkdienst heeft de veldwachter in het Groentje nog voorgelezen dat Burgemeester Kruyff bekend maakt binnenkort de 6000-ste inwoner te verwachten. Gelukkig maar dat er ten aanzien van de werkgelegenheid wat gunstiger perspectieven zijn gekomen. Want behalve in het vlas, dat noodlijdend begint te worden, bij de boer of op de sigarenfabriek "De Hoop", zijn er niet erg veel mogelijkheden.
En een ieder is toch ook niet geschikt om op de scheepstimmerwerf van P & C Boele te Slikkerveer of van Pot te Bolnes te gaan werken. Alhoewel de scheepsbouw wel een grote vlucht gaat nemen. Vorig jaar werd door Pot zelfs het klipperfregatschip "Utrecht", groot 2009 ton gebouwd met een hulpstoommachine van 80 P.K. Gelukkig gaat de machinebouw in het Ridderkerkse leven en ook een steeds grotere plaats innemen. Meent meester de Bruyn niet te hebben gehoord dat men bij de machinefabriek, ijzer- en metaalgieterij van B. Bakker Bzn., welke 4 jaar geleden werd opgericht, behalve reparatie van de braak- en zwingelmachines voor het vlas nu ook werk voor de scheepsbouw gaat doen?
Zijn blik valt op het rekenwerk van deze middag: 2 schepel meel is een dubbele decaliter, 1 kop erwten is een liter, 2 maatjes melk is een dubbele deciliter. Maten, die nu nog in het dagelijks leven gebruikt worden. Voor hoe lang nog? Welke kennis zal men straks moeten bijbrengen aan hen die in de plaatselijke industrie hun brood gaan verdienen? Meester De Bruyn neemt zich voor om morgen de gewichten en lengtematen er nog eens goed in te stampen.
Hij pakt een griffel en schrijft op de lei de opgaven voor de volgende rekenles: 1 wigtje is..., 1 ons is...., 1 lood is....,
1/2 decameter is... .el, 2 palm is ...., een dubbele meter is... .el. In de oren van meester De Bruyn verstomt het kinderrumoer dat door de open ramen van de Kerksingel in de klas doordringt. Een griffel valt uit zijn hand en zijn hoofd buigt zich voorover op de lessenaar waar hij achter zit. Meester De Bruyn is ingedommeld. Het is ook zo warm op die zonnige maandagmiddag in 1869.
Op 7 mei 1869 werd in Ridderkerk de eerste christelijke school geopend in een primitieve behuizing aan het Zandpad. In een brochure uit 1969, waarin werd herdacht dat deze gebeurtenis precies een eeuw geleden plaatsvond, troffen we bovenstaand verhaal aan.