Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Aan bouwlust heeft het in Ridderkerk nooit ontbroken. Tot voor kort waren minstens 3 boerenhoeven met de naam "Bouwlust" getooid, waarvan de "Bouwlust" in dit artikel onder de hamer is gevallen door de bouwlust in de wijk Drievliet.
De tekst van deze aflevering ontving de Stichting Oud Ridderkerk van een van de trouwe lezers van deze rubriek, die aan de hoeve dierbare herinneringen heeft bewaard.

De hoeve "Bouwlust" is jarenlang een sieraad aan de Molendijk/Molensteeg geweest. Vermoedelijk in 1742 werd deze hoeve gebouwd in opdracht van Hendrik Pauluszoon Kranendonk, wiens initialen "H.P.K.D." waren uitgezaagd in de metalen windvaan op de schoorsteen.
Aangrenzend aan de hoeve was voorheen tevens de zomerbewoning gebouwd, een verblijf waar de familie zich vroeger gedurende de zomermaanden ophield. Deze zomerbewoning is rond 1920 omgebouwd tot een aantal huurwoningen. De knechtwoningen waren aan de buitenzijde van de Molendijk gelegen. Deze woningen zijn er nog steeds, zij het aangepast aan de normen van deze tijd. De hoeve "Bouwlust" was gelegen tegenover het huis aan de Molendijk dat de naam "Madjoe" draagt. Op de foto, die uit 1911 dateert, ziet u naast de voorgevel van de hoeve een zijvleugel met een glooiende daklijn. Verondersteld wordt dat deze zijvleugel niet origineel is en er later is aangebouwd.

Van links naar rechts ziet u Gozewijn van Beek met naast hem zijn vrouw Cornelia Kranendonk, de oudste dochter van Opa Kranendonk (het echtpaar G. van Beek woonde in de zijvleugel van de hoeve. Naast haar zit Antonia Kranendonk en daarnaast Francina Kranendonk met haar echtgenoot Arie Jan Plaisier, de stichter van het huidige woninginrichtingbedrijf a/d Lagendijk te Ridderkerk.
Aan het einde van de tafel zit Opa Kranendonk zelf, de toenmalige eigenaar van de hoeve en 79 jaar oud. Opa oftewel Huig Kranendonk was de achterkleinzoon van de grondlegger Hendrik Pauluszoon Kranendonk en tevens de laatste Kranendonk op de hoeve.

De hoeve "Bouwlust" was een zogenaamd gemengd bedrijf; dus met bouwland en vee. Er was ook een boomgaard dat enig fruit opleverde. Rond de hoeve lag ca. 25 bunder land en verder was er land aan de Molendijk en de Oudelandseweg. In de goeie dagen gonsde het van de activiteiten. In de stallen was plaats voor 24 koeien, 6 paarden, varkens, geiten en kippen. Boer Huig Kranendonk werd in het uitoefenen van zijn beroep bijgestaan door een hoofdknecht en een hulpknecht en in de zomer kwamen er seizoenwerkers om te maaien en te oogsten en seizoenwerksters die moesten wieden om aan de kost te komen.
Over de bedrijvigheid op de hoeve wordt in de volgende aflevering, waarbij een prachtige foto wordt geplaatst, meer verteld.

 

Dit artikel werd eerder geplaatst in “De Combinatie” van 15 juli 1982 en werd geschreven door L. den Hoed.