Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

Wie weet meer over de eerdere versie van de muziektent op het Raadhuisplein?

 

Onlangs ontvingen wij onderstaande brief die wij graag onder uw aandacht brengen: Allereerst mijn grote waardering voor het boekwerk "Ridderkerk na de Tweede Wereldoorlog". Ten aanzien van het hoofdstuk "Ontspanning en muziek in Ridderkerk"constateer ik een omissie in het hoofdstuk "Muziektenten". Naar mijn mening heeft de eerste muziektent na de Tweede Wereldoorlog niet in Rijsoord maar in Ridderkerk-dorp gestaan. Hierna zal ik dit feit onderbouwen. Dankzij de website van uw stichting (www.oudridder-kerk.nl) is het mogelijk digitaal door oude Combinaties/ De Overmaassche Courant te bladeren. Ik zal slechts een aantal opvallende feiten onder uw aandacht brengen, de gehele verslaglegging is na te lezen in het genoemde digitale weekblad. Na het intypen van de zoek woorden 'muziektent' en 'muziekheuvel' krijg ik de eerste Ridderkerkse treffer te zien op 4 augustus 1945. Het artikel heeft het kopje: "Concert met volkszang". Het artikel doet verslag van het feit dat op het terrein tegenover het Gemeentehuis op eenvoudige wijze een muziektent tot stand is gekomen en dat op zaterdag 4 augustus 1945 aldaar het eerste concert zal worden gegeven In de krant van 11 augustus 1945 is een verslag te lezen van het uitgevoerde concert waaraan Ridderkerk's Fanfare, het Ridderkerks Zangkoor en Harpe Davids meewerkten. De avond werd geopend door de burgemeester die daarbij onthulde dat er plannen bestaan tot het aanleggen van een groot plein voor het gemeentehuis, in welke plannen tevens plaats is voor een grote muziektent. De krant memoreert ook nog dat de huidige muziektent door wethouder Rook, voorzitter van het Oranjecomité, "muziekheuvel" wordt genoemd. In de krant van 8 september 1945 kom ik een artikel tegen met de titel: "Hoe de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina gevierd werd". Er wordt o.a. uitgebreid verslag gedaan van de feestelijke activiteiten "op de muziektent tegenover het gemeentehuis".
Ik beschik over aantekeningen m.b.t. de werkzaamheden der werklieden van Gemeentewerken omstreeks die tijd.
Op 2 mei 1947 wordt daarin gemeld dat 3 gemeentewerklieden "de zeilen of dekkleden om de muziektent tegenover het gemeentehuis hebben gehangen". Op 20 september 1947 wordt in "De Overmaassche Courant" melding gemaakt van een concert op de muziekheuvel door Harpe Davids. Er is ook een mooi verslag van de feestelijkheden op 5 mei 1949. Die avond was er een zangaubade in de muziektent bij het Gemeentehuis, zie het weekblad van 15 mei 1949. Bij de viering van de Bevrijdingsdag in 1951 wordt wrang geconstateerd dat er "een soort opvangcentrum van zeildoek, en geplaatst op hoge schragen, op het plein voor het Raadhuis verrees. Dit gevaarte diende ter vervanging van de gevraagde muziektent ...", zie het weekblad van 11 mei 1951. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de muziekheuvel op dat moment niet meer bestaat. Bijgesloten treft u een plattegrond aan met de inmeting van het terrein vóór het oude Gemeentehuis. Deze inmetingen zijn begonnen op 31 maart 1947. Op de plattegrond is de door wethouder Rook genoemde muziekheuvel duidelijk zichtbaar als een achthoekige terp van circa 8 bij 8 meter. Uit de gegevens van de inmeting blijkt dat het terrein waarop de muziekheuvel zich bevond de bijnaam "de gemeentewei" droeg. Ergens tussen de geparkeerde auto's op de omslagfoto van het boek "Ridderkerk na de Tweede Wereldoorlog" moet deze muziekheuvel gelegen hebben.
Met de hiervoor genoemde feiten meen ik voldoende te hebben aangetoond dat de eerste naoorlogse muziektent niet in Rijsoord maar in Ridderkerk-dorp heeft gestaan. Tot nu toe heb ik nog nooit een foto of tekening van deze muziektent/heuvel gezien. Ook heb ik nog niemand gevonden die weet heeft van het bestaan van deze muziektent/heuvel. Misschien zijn er mensen die meer weten van deze mysterieuze muziekheuvel.
Met vriendelijke groeten,

 

Sim Mostert.