Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

Deze week gaan we terug naar 1950. Op 16 oktober van dat jaar bracht de Commissaris van de Koningin een bezoek aan Ridderkerk. En dat was, zo blijkt uit onderstaand verslag uit de Overmaasche Courant van 21 oktober 1950, een gebeurtenis van de eerste orde. Een escorte van de gemeentepolitie, veel vlaggen, zingende kinderen en erehagen. Leest u onderstaand verslag.

Terwijl de zon zich statig boven de horizon verhief, werden Maandagmorgen al vroeg de vlaggen gehesen op de openbare gebouwen en vele inwoners volgden dit voorbeeld. Mr. L. A. Kesper, Commissaris van de Koningin zou immers onze gemeente bezoeken en ter ere van dit hoge bezoek, hulde Ridderkerk zich in een feestelijk kleed. In en om het gemeentehuis liepen omstreeks halftien vele hoog-behoede heren en alles wees er op, dat het een goede dag voor onze nijvere gemeente worden zou.

Omstreeks deze tijd werd de Commissaris, die vergezeld was van de chef van zijn Kabinet, Mr. Dinger, op Rijksweg no. 16 afgehaald door Burgemeester Nieuwenhuisen, die vergezeld was van de Wethouders H.A. van Splunder, P. Plaisier en J.B.A. Rook. Een cordon van motorpolitie begeleidde de stoet naar het gemeentehuis. Hier werd door leden van de Gemeentepolitie en die van de Reserve-Gemeentepolitie, een erehaag gevormd en stonden honderden schoolkinderen, getooid met oranje, opgesteld. De Commissaris inspecteerde de erewacht, waarna de heer Schilling, onderwijzer van de Kerkwegschool, het voor hem klaarstaande gestoelte beklom en leiding gaf aan de kinderen, die 2 coupletten van het Wilhelmus zongen. De Commissaris onderhield zich daarna even met de heer Schilling, waarna het gezelschap zich naar de raadszaal begaf, waar de raadsleden aan de Commissaris werden voorgesteld.

De Burgemeester heette daarna de Commissaris met zijn Kabinetschef hartelijk welkom in Ridderkerk en noemde dit bezoek een grote eer en bijzondere vreugde. Ridderkerk heeft op het eerste gehoor niet zo'n bekende klank, aldus de Burgemeester. Toen hij tot Burgemeester van Ridderkerk was benoemd, vroeg men in Schoonhoven of hij dit als een promotie beschouwde. Onze gemeente bevat Oostendammers, Rijsoordenaren, Ridderkerkers, Slikkerveerdenaren en Bolnessenaren. Dat is wel de oorzaak dat Ridderkerk niet zo bekend is. En onze gemeente werkt er niet altijd aan mee, om meer bekend te worden, want op het briefhoofd van de N.V. Boele's Scheepswerven staat Bolnes (bij Rotterdam) en op dat van Electro: Slikkerveer. Toch deed het me werkelijk genoegen, dat ik Zaterdag, toen ik weer eens te Maassluis op bezoek was en keek naar de grote kademuren, die daar vernieuwd worden, met letters van een halve meter groot zag staan: Uitvoerder, N.V. Aannemers Mij. van Splunder, Ridderkerk. 

Toch is Ridderkerk van grote betekenis. Naast land- en tuinbouw wordt er ook de vlasindustrie gevonden met daarnaast de hertogen, die aan Maas en Noord de scepter zwaaien. Scheepswerven, motorenfabrieken en nevenbedrijven, waar veel deviezen worden gekweekt. De capaciteit van de bedrijven kan zodanig worden uitgebreid, dat onze gemeente in de toekomst wel 50.000 inwoners kan tellen, die hun bestaan kunnen vinden in de industrie. Ridderkerk is een snel groeiende gemeente en we zouden direct de beschikking moeten hebben over 1.000 woningen, waarmede de ergste gevallen zouden kunnen worden geholpen, om over de 900 inwoningen nog maar niet te spreken. Verder, aldus spreker zal ik hier niet veel meer zeggen omdat we onze tijd nodig hebben, doch hier wordt hard en flink gewerkt. De begroting voor het jaar 1951 is reeds door de Raad goedgekeurd en j.l. Vrijdag in den Haag ingeleverd. We hopen deze voor 1 Januari 1951 goedgekeurd terug te hebben ontvangen. Verder wenste hij het hoge gezelschap een goede en aangename dag toe.

 

Vervolg De Commissaris van de Koningin bezoekt Ridderkerk deel 2.