Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

 

De Commissaris zeide een instructie te hebben daterend uit het jaar 1853 waarin staat, dat de Commissaris éénmaal in de vier jaar iedere gemeente moet bezoeken, doch dat behoort tot de onmogelijkheden. Maar het bezoeken der gemeenten is bijzonder prettig doch ook nuttig, omdat ter plaatse vaak veel te zien is en door met elkander te spreken, beter geïnformeerd wordt over zaken, waarover later een beslissing moet worden geinomen. Spreker brengt dank voor de vriendelijke woorden van welkom en voor hetgeen er aan heeft medegewerkt om de inkomst tot een blijde te maken. De daartoe uitgenodigde vertegenwoordigers der plaatselijke industrie, vakorganisaties, vervoersbedrijven, vrouwenverenigingen en de hoofden van de gemeentelijke diensten werden daarna aan de Commissaris voorgesteld. Deze onderhield zich daarna met iedere vertegenwoordiger enige tijd.

Omstreeks 11 uur voegde Mevr. Mr. Kesper-Beckering, vergezeld van Mevr. Nieuwenhuisen, zich bij het gezelschap, dat een bezoek bracht bij de N.V. Caoutchouc- en Gutta-Perchafabriek v.h. Bak-
ker & Zn. welk bedrijf een prachtig beeld geeft van de onnoemelijk vele artikelen, waar rubber in verwerkt wordt en de Commissaris toonde hier zeer veel belangstelling. Daarna werd gereden naar de Paradijshoeve, de boerderij van Wethouder Plaisier. Ook werd hier de Crezéepolder bezichtigd. Vervolgens werd het prachtige nieuwe kantoorgebouw van de Vlas- en Zaadhandel de Groot, van Nes & Co. te Rijsoord bezocht, waarna de lunch gebruikt werd in “Het wapen van Rijsoord”.

Om 3 uur arriveerde het hoge gezelschap op het kantoor van N.V Scheepswerven “Piet Hein” te Bolnes waar het prachtige overdekte droogdok werd bezichtigd. De heer Schram Sr. toonde daarna de werking van het dok, dat enig is in Europa. Vervolgens leidde de tocht naar de N.V. Scheepswerven & Machinefabriek van Boele, waar op kantoor de thee werd gebruikt en het terrein bezichtigd. Heel aardig was het feit, dat voor de wal een nieuw schip voor de K.P.M. lag, dat op deze werf was gebouwd. 

Hiermede werd afscheid genomen van Bolnes en om ongeveer half vijf arriveerde men bij de Burgemeester Crezéeschool de Gemeentelijke Technische school. Met zichtbare voldoening nam de Commissaris deze prima ingerichte school in ogenschouw en onderhield zich, evenals Mevr. Kesper, met de leerlingen, die allen nog ijverig zaten te werken. Het gezelschap was hier ontvangen door de heer J.B.A. Rook, Wethouder van Onderwijs en de heer P. Vogelenzang, Directeur der School.
Toen was de beurt van mijnheer C. Pot, Directeur van de N.V. Electrotechnische Industrie v.h. Willem Smit & Co. om het gezelschap een welkom toe te roepen. Naast de fabriekshallen, werden ook enige nieuwe fabrieksgebouwen bezocht en de heer Pot wees de Commissaris op de handicap van het woningtekort, waardoor in deze gemeente verschillende industrieën zijn gedupeerd. Alleen voor dit bedrijf zouden ongeveer 500 woningen nodig zijn! 

Het programma voor deze dag was wel afwisselend opgezet, want na de grote industrieën, werd nog een bezoek gebracht aan de Modelmakerij van de heer A. Dubbelman. Ook in dit bedrijf legde de Commissaris grote belangstelling aan de dag. Natuurlijk stelde de Commissaris ook belang in de in aanbouw zijnde Kosselwoningen. Wethouder van Splunder en de Directeur van Gemeentewerken, de heer Hardeman wachtten hier op het gezelschap op in bijzijn van de heren van Ommen, die de Commissaris een uitleg gaf van de bouw van deze woningen. Een reeds bewoond huis van deze groep werd bezocht, waarna gereden werd naar de ambtswoning van de Burgemeester, waar de thee gebruikt werd. Omstreeks 7 uur werd afscheid genomen van deze gemeente. Ridderkerk is, volgens de Commissaris, een prachtige gemeente, waar hard en flink aangepakt wordt. Alles moet te baat genomen worden om de bestaande industrieën uit te breiden, voor dat de vestiging van nieuwe industrie ter hand genomen wordt. Bij de oplossing van het woningprobleem kan op zijn steun worden gerekend!