Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

Wij zijn in 1971 in Ridderkerk komen wonen. In Rotterdam hadden we pogingen gedaan om aan woonruimte te komen. Een vriend van me in Pendrecht ging verhuizen van zijn flat vier hoog met drie kamers naar een eengezinswoning. Hij zou er wel voor zorgen dat wij er in konden. Maar wij, net getrouwd in 1970, visten achter het net. Anderen die al veel langer op een woning hadden moeten wachten, gingen terecht voor. Er bleef ons niets anders over dan om ons heen te kijken. Gelukkig, de gemeente Ridderkerk had een baan en te¬gelijk ook woongelegenheid en bood een meer landelijke ruimtelijke sfeer die ons aantrok. We zagen onze kinderen liever niet opgroeien in een straat zonder ook maar één boom in Rotterdam-centrum. Dat was in Ridderkerk wel anders. Dat is nu haast 45 jaar geleden.
Ik vroeg me af: Hoe zag de bevolkingsgroei in Ridderkerk er na 1945 uit? Wij zullen toch zeker niet de enigen zijn geweest die uit Rotterdam vertrokken naar de buurgemeente? Bovendien was ik benieuwd hoeveel Rotterdammers er in die periode in Ridderkerk waren bijgekomen? In de scriptie van Hans van der Plicht, De gemeente Ridderkerk. Een sociaal geografische scriptie over het fysieke milieu van de gemeente Ridderkerk uit 1983 vond ik gegevens: In 1945 bedroeg het inwonertal van Ridderkerk 18.158. In de periode na de oorlog tot 1950 was er sprake van een geleidelijke ontwikkeling in de groei. Daarna nam de bevolking in snel tempo toe. In 1970 was de bevolking ten opzichte van 1945 al ruim verdubbeld tot 41.899. Na 1970 is het gedaan met de sterke groei. Dan zijn er tot 1982 lagere groeicijfers. Op l januari 1982 is het inwo¬nertal gestegen tot 47137. Tot vandaag de dag schommelt de grootte van de bevolking rond dit getal.
De enorme bevolkingsgroei zie je ook terug in de bevolkingsdichtheid. In 1940 be¬droeg de bevolkings dichtheid van Ridderkerk 680 inwoners per km2. In 1979 is het gestegen naar 1925 inwoners per km2.
Bevolkingsgroei
Een aanzienlijk deel van de bevolkingsgroei heeft te ma¬ken met het geboorteoverschot. Tot 1970 was dat overschot vrijwel constant. Na 1970 zien we een daling. Dat werd veroorzaakt door een dalend geboortecijfer en een vrijwel constant sterftecijfer. Een andere factor die bepalend is geweest voor de bevolkingsgroei is het migratiesaldo, dat wil zeggen, simpel gesteld, "Ridderkerk-in minus Ridderkerk-uit". Tot 1970 was dat positief, daarna negatief als gevolg van een vertrek overschot. Het positieve migratiesaldo was in de periode 1955-1960 en 1963-1970 zeer groot. Het jaar 1966 sprong er bovenuit. Begrijpelijk, want toen kwam zo gewenste woonruimte beschikbaar in de kernen van Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk-dorp. De tussenliggende periode 1960-1963 gaf een daling van het migratiesaldo. Ook dat is te verklaren: in die periode werden weinig huizen opgeleverd. Ook na 1970 was dat het geval. De gemeente voerde toen bewust een beleid dat gericht was op het opvangen van de natuurlijke bevolkingsaan was en op diegenen die economisch aan de gemeente verbonden waren.
Rotterdam
De belangrijkste oorzaken van het positieve migratiesaldo van Ridderkerk moeten we zoeken in het aangrenzende Rotterdam. Daar was sprake van een naar aantal en kwaliteit zeer grote woningnood Veel Rotterdammers waren gedwongen ergens anders woonruimte te zoeken. Een andere belangrijke factor voor vertrek uit Rotterdam was dat veel Rotterdammers de woonomgeving van Rotterdam niet waardeerden. Er was te weinig groen. Moest je je kind daar laten opgroeien? Ridderkerk was daarom een aantrekkelijk alternatief. In 1969 kwam meer dan de helft van diegenen die zich in Ridderkerk vestigden uit Rotterdam. Wij kwamen hier in 1971. Twee jaar later. Ik heb me nooit gerealiseerd dat het percentage Rotterdammers zo groot was.

 

Dick de Winter.