Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

In juli 1923 werd in de gemeenteraad een voorstel op tafel gelegd waarin werd gepleit voor een ambtswoning voor de burgemeester. Burgemeester Klein (1923–1935) deed veel moeite een hem passende woning te vinden. Aanvankelijk woonde hij op de Kerkweg hoek Burg. Kruyffstraat. Het werd echter ook in het belang van de gemeente geacht dat de burgemeester over een ambtswoning beschikte. In principe werd besloten een woning te bouwen op gemeentegrond aan de Kievitsweg.

De gemeentearchitect kreeg opdracht een woning te ontwerpen. Begin 1925 bood vlasdirecteur Jac van Nes te Rijsoord de door hem bewoonde woning (links op de foto) aan de Rijksstraatweg 137 te koop aan voor het bedrag van f 13.500,-. Hoewel Wethouder Groenenboom zich in de vergadering hardop afvraagt of Rijsoord wel een geschikte plaats is voor een ambtswoning; besluit de raad op 26 januari 1925 tot aankoop over te gaan. Tevens wordt een bedrag van f 1.000,- beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van verbeteringen.

De burgemeester van Ridderkerk woont vanaf dat moment in Rijsoord. Hoewel Burgemeester Klein bij zijn afscheid in de vergadering van 27 april 1935 in alle toonaarden lof wordt toegezwaaid is naar hem nooit een straat vernoemd. Burgemeester Crezée volgt hem op tot zijn overlijden op 31 augustus 1949. Voor zijn opvolger wordt de ambtswoning hoek Kievitsweg hoek Willemstraat aangekocht. In 1950 wordt de ambtswoning te Rijsoord verkocht.

 

Deze foto met toelichting verscheen in de rubriek “Uit het fotoarchief van de Stichting Oud Ridderkerk” in De Combinatie van 20 juni 2001.