Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

 

In een artikel in Boele Nieuws van april 1968 trof ik een stukje geschiedenis over de bouw van de tunnel bij Barendrecht. De vorm en inhoud van het verhaal moet wel afkomstig zijn van de hoofdredacteur van het Boele Nieuws, Joost van Beek. Samen met hem mocht ik lid zijn als mederedacteur. De tekst is aangehouden zoals in die jaren gebruikt.

Sinds Brigitte Bardot de filmwereld binnendrong met haar hele lijfelijke hebben en houen, werd de code B.B. geboren. Deze dame werd een veel besproken filmster en gemakshalve bediende men zich alleen van haar voorletters, want dan wist toch iedereen wel wie men er mee bedoelde. Maar de mooie Brigitte heeft echter niet het alleenrecht op de code B.B. want  B.B. slaat op nog op heel andere zaken, die dan wel niet zo mooi zijn, maar wel minstens zo belangrijk. Wat te denken van Boele Bolnes? En Bescherming Bevolking? En de Barendrechtse Brug? Allemaal B.B.'s die er wezen mogen. Over twee hiervan willen we u nader informeren, want ze zijn actueel. De Barendrechtse  Brug b.v. in combinatie met Boele Bolnes. De zaak is deze. Het is u bekend welk een obstakel de Barendrechtse Brug vormt in de verbinding met de Hoekse Waard en, sinds de Haringvliet– en de Oosterscheldebrug er zijn, met Zeeland. Gemiddeld zeventig maal per dag moet de brug omhoog om een bootje doorvaart te verlenen.

Stel een brugopening op 10 minuten, dan betekent dat, dat de brug van de 24 uur 700 minuten of ongeveer 12 uur open staat. Dat wil zeggen 50 % kans dat men voor de brug komt te staan. In 1969 zal dat tot het verleden behoren, want ongeveer een kilometer ten westen van de brug komt een tunnel, waarvan de bouw inmiddels begonnen is (begin 1966). Zijdelings heeft de tweede B.B., Boele Bolnes, daarmee te maken. Het hele project is aangenomen door een combinatie van aannemingsbedrijven, die zich hiertoe verenigd hebben in de maatschappij Nestum, dat is een afkorting van Nederlandsche Sluis– en Tunnel Maatschappij. Hun eerste grote object was de bouw van de spuisluis in het Haringvliet, waarna de maatschappij werd opgeheven. Voor het project Beneluxtunnel werd de Nestum II opgericht en na het voltooien van deze tunnel nam dezelfde maatschappij de bouw van een tunnel bij Barendrecht aan. Aanneemsom fl. 36.000.000,--.

Eén der deelnemers aan Nestum II is Van Hattum & Blankevoort N.V. te Beverwijk, waarvoor wij de zuiger “Beverwijk 31“ hebben gebouwd. In afwachting van een andere bestemming heeft Van Hattum & Blankevoort de “Beverwijk 31“ alvast ingezet om de sleuf te graven in de Oude Maas waarin de tunnel moet komen te rusten.

In een  grote bouwput worden de tunnelstukken vervaardigd. Als ze klaar zijn wordt een dijk doorgestoken waardoor de put vol water loopt en de tunneldelen zullen er dan uitgevaren worden. Hiertoe worden de dijken rondom de put aan de binnenzijde beschermd met grote matten van latwerk. De periode dat de zuiger in de Oude Maas werkzaam is, wordt benut als de beproevingsperiode en daarna zal de  “Beverwijk 31“ officieel door de eigenaar worden overgenomen.

Noot van de bewerker van dit artikel: de cutterzuiger “Beverwijk 31“ is gebouwd bij Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B.V onder bouwnummer 1028 van 1966 tot 1968. Afmetingen: lengte 106,50 meter, breedte 6,15 meter en een holte van 4,35 meter. De nieuwe tunnel bij Barendrecht is later “Heinenoordtunnel” gaan heten.

 

Ger de Jong.