Contact gegevens

Kerksingel 26
2981 EH  Ridderkerk

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Bankrekeningnummers:

NL40RABO0355484838

NL93INGB0004208049

KvK-nummer: 41126694

RSIN: 009623851

 

Openingstijden:

 

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


Deze website wordt gebouwd, onderhouden, gehost en gesponsord door:


 

De vroegere speeltuin van Irene in Slikkerveer.

 

Veel vrijwilligersorganisatie en sportverenigingen klagen erover dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden om het werk van hun organisaties soepel te laten verlopen. Het is misschien een schrale troost dat er op dat gebied weinig nieuws onder de zon is. Zo vonden wij bij het bladeren in de oude Combinaties, die u kunt vinden op de website van de de Stichting Oud Ridderkerk (www.oudridderkerk. nl), een noodkreet van de penningmeester van de speeltuinvereniging Irene in Slikkerveer. Deze ingezonden brief vindt u in de Combinatie van 15 februari 1968, vandaag precies 50 jaar geleden.
Geachte redactie. Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand in uw veel gelezen blad op te nemen? Ik betuig u bij voorbaat dank. SPEELTUIN IRENE Als penningmeester van deze speeltuin wil ik mij met een enkel woord richten tot de ongeveer honderd leden, die onze vereniging telt. Zoals bekend komt het vele werk, dat aan tuin en werktuigen moet worden besteed, neer op enkele mensen. De overigen geloven het wel. Men heeft geen tijd. Niemand heeft tegenwoordig nog tijd. Ook zij niet die het werk nog steeds verrichten. Doch als er nu eens twintig mensen een paar weken kwamen helpen dan krijgen de kinderen weer een speeltuin die klinkt als een klok. Beseft u wel, ouders, dat door de speeltuin uw kinderen ongeveer 750 uur per seizoen van de weg af zijn, waardoor zij minder de kans lopen met de gevaren van de weg in aanraking te komen? (In 1967 verdronken in ons land 300 kinderen en 400 werden slachtoffer van het verkeer). Een goede speeltuin zal de kinderen van de weg afhouden en de kans op ongevallen op zijn minst doen afnemen. Ouders, het ligt niet in onze bedoeling om bij u te komen vragen of u wat tijd voor de speeltuin beschikbaar wil stellen. Dat kost ons teveel tijd en wij hebben geen behoefte bovendien nog allerlei aanmerkingen te horen ("Mijn man heeft geen tijd en, wij betalen er toch voor?") Ja, mevrouw, u betaalt ƒ 0,75 per maand of ƒ.9,— per jaar. Dat betekent 1,2 cent per uur als uw kind in de speeltuin is. Weet u wat een oppas kost als u eens uit wilt? ƒ. 3,— per uur! Het bestuur kan wel een stootje verdragen. Ook de bode, die de contributie ophaalt. Weet u waarmede u deze kunt helpen? Door de contributie voor een jaar of een halfjaar ineens te betalen. Velen hebben aan ons verzoek reeds voldaan. De bode kan moeilijk driemaal aan de deur komen om  ƒ. 1 ,50 te ontvangen. Voor zulke leden geldt: Wij stellen geen prijs op uw lidmaatschap.
Ook zijn er leden die na afloop van het seizoen als lid bedanken om in het voorjaar zich weer als lid op te geven. Er is dan wel ƒ. 2,— inschrijfgeld verschuldigd, doch het is toch iets voordeliger! Dit inschrijfgeld zal echter verhoogd worden tot f. 4,50. De financiële problemen zijn toch al groot genoeg. Per seizoen betalen wij f. 600,— voor oppas in de tuin (is dit misschien iets voor een gepensioneerde?) en dan nog de kosten van het Sint Nicolaasfeest, dat de kinderen allemaal zo fijn vinden.
Heeft u de nieuwe klimkooi al gezien? Wij zijn daar slechts ƒ. 700,— aan kwijt doordat enkele mensen de helpende hand hebben geboden. Anders had die kooi ƒ. 4300,— gekost. Het oude bestuur heeft prima voor speel werktuigen gezorgd, maar zij weet ook waar de honderden uren vrije tijd gebleven zijn!
Ouders, wij hopen dat u het belang van uw kinderen ziet. Het zou jammer zijn als de speeltuin zou moeten verdwijnen. Geef gehoor als u straks een oproep krijgt! Redactie, nogmaals hartelijk dank.

 

W. Jongeruiter, Slikkerveer.