Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Email redactie: redactie@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

 

De werkgroep Wisseltentoonstellingen bestaat uit zes vaste medewerkers. Daarnaast kan tevens een beroep worden gedaan op enthousiaste parttimers van Educatie, die vooral bij de
ontvangst van schoolklassen en groepen onmisbaar zijn. Ook maken we dankbaar gebruik van de service van de Technische dienst, die bij het op- en afbouwen van exposities en het uitlichten van geëxposeerde objecten, hun steentje bijdragen. Tenslotte de gewaardeerde zorgen van de werkgroep VOK (Verzorging Oudheidkamer), die onze bezoekers en  medewerkers smakelijk verwennen bij openingen en bijzondere evenementen.

 

Exposities 2017

De expositiekalender 2017 vermeldde -zoals gebruikelijk-  weer acht exposities, waarvan één “overlopende”, aan het begin van het jaar. Het was een gevarieerd programma. Kunst, geschiedenis, hobby, speelgoed en spelletjes, waren ditmaal vertegenwoordigd. 
De zomerexpositie was gewijd aan de geschiedenis van de molens in Ridderkerk. Vermeldenswaard is de expositie “Stoommachines en oud speelgoed”, die vooral bij de jeugd zeer in trek was. Tevens verscheen het boekje 66, uit de bekende S.O.R-reeks, met als titel “Joodse inwoners van Ridderkerk”. Een verhaal over de geschiedenis van de Joodse families die tot 1943 in Ridderkerk woonden. 

De feitelijke expositieagenda 2017 startte met een kunstexpositie. Geëxposeerd werden werken van de Schilderclub van het Gilde. Ook dit jaar waren er weer twee kunstexposities.  De kunsttentoonstelling in het najaar betrof schilderijen en sierraden van Henk en Ineke van den Berg. Een kleurrijk geheel.

In maart/april konden jeugdige Ridderkerkers en hobbyisten hun hart ophalen aan de tentoongestelde (werkende) miniatuur stoommachines van de heer Theo Snoep. Tevens was een interessante collectie oud speelgoed, bijeengebracht door de heren Piet Alderliesten en Wim Knobbe.

In april/juni werd door diverse exposanten getoond wat thuis “Met de hand gemaakt” vermag.
Sierraden en hobbymaterialen van uiteenlopende aard trok sterk de aandacht.  

De zomertentoonstelling was gewijd aan de molens die ooit in de polders en dijken van Ridderkerk werkten. Tevens werden verschillende –veelal niet eerder geëxposeerde items- uit het rijk gesorteerde entrepot van werkgroep Collectiebeheer tentoongesteld. De werkgroep Fotodocumentatie zorgde als vanouds voor een bijpassende entourage met fotomateriaal aan de wanden.

De herfst bracht de tentoonstelling van “Meten is weten”. De heer Ger Tichelaar liet ons kennismaken met zijn rijk gesorteerde collectie bijzondere weegapparatuur en de heer Aad Ros zorgde voor linialen en meetstokken.

Het jubileum van onze plaatselijke bibliotheek was dè gelegenheid hieraan een expositie te wijden, waarbij alle aspecten van het veranderende bibliotheekwezen aan de orde kwamen. Vooral verhuizingen en nieuw/verbouw waren veelvuldig aan de orde.   

 

Programma 2018

Ook voor 2018 staan zeven exposities en één “overlopende” op het programma. Na de laatste week van de bibliotheek-expositie, volgt in januari/februari de viering van 225 jaar Aardoom hoveniers. Een bedrijf met een zeer lange traditie. 

Van eind februari tot midden april een jubilaris; Muziekvereniging Sursum Corda bestaat 100 jaar. Hierna gevolgd door nog een lustumvierder en eerste kunstexpositie in 2018; Grenzeloze kunst 5 jaar.

Van begin juni – begin augustus, weer de traditionele zomerexpositie. Ditmaal staat het thema nog niet vast. De werkgroepen Collectiebeheer en Fotodocumentatie tekenen er voor. 
Ook de exposanten voor de tweede kunstexpositie zijn nog niet bekend, maar de expositie zal zeker plaatsvinden, gezien de belangstelling van onze plaatselijke kunstenaars hiervoor.
 
Oktober/november opnieuw een jubilaris; de Gemeente Irenekerk Slikkerveer bestaat 100 jaar en ook is het op 18 november 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Hiervan verschijnt tevens een boekje. Eeuwfeestelingen en geschiedenis voor exposities voldoende dit jaar.

Expositie agenda 2019  
     
Week Datum Onderwerp
1-3 01-01-2019 t/m 19-01-2019 Ridderkerk en de eerste wereldoorlog (overloop)
4-10 23-01-2019 t/m 09-03-2019 Kunstexpositie
11-17 13-03-2019 t/m 27-04-2019 Tuinclub Ridderspoor
18-24 01-05-2019 t/m 15-06-2019 Jaren '80
25-32 19-06-2019 t/m 09-08-2019 Zomerexpositie
33-39 14-08-2019 t/m 28-09-2019 Kunstexpoositie
40-46 02-10-2019 t/m 16-11-2019 C.O.V. "Ridderkerk" 100 jaar
47-02 20-11-2019 t/m 11-01-2020 Sint-Nicolaas- en Kerstviering