Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!

Expositie Agenda.


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

In de Electrokantine werd op 7 juni 1963 een show- en dansavond georganiseerd voor de jeugd.

 

Het zal de meeste trouwe lezers van deze rubriek niet ontgaan zijn dat de Combinaties van na de Tweede Wereldoorlog tegenwoordig te raadplegen zijn op internet. En wel via de website www.oudridderkerk.nl. Daar wordt inmiddels flink gebruik van gemaakt. U vindt er persoonlijke zaken zoals het geboortebericht en de sportprestaties van uw kinderen, maar daarnaast schetsen de berichten van weleer een mooi tijdsbeeld.
Sla je bijvoorbeeld de Combinatie van vijftig jaar geleden op en wel die van 6 juni 1963 dan lees je dat er in die tijd ook al zomeravondconcerten werden gehouden. Op zaterdag 8 juni zullen twee Chr. zangkoren samen met Harpe Davids een concert verzorgen op het Colijnplein. Maar ook de jeugd werd niet vergeten. Op vrijdagavond 7 juni werd in de Electrokantine een Showen dansavond georganiseerd met in die tijd wellicht bekende bandjes als "Ricky Mill en The Jumping Rollers", "The Crazy Brothers" en "The Drifting Five". Het meest opmerkelijke in het bericht is misschien wel dat de avond om acht uur pre¬cies begint. Kom daar nu eens mee!
Ook verkeersongevallen kregen de aandacht: Zo lezen we een bericht dat bromfietser B.R. uit Zwijndrecht, met zijn broer als duopassagier, ten val komt op het fietspad lang Rijksweg 16 ter hoogte van de Mauritsweg. Beide mannen 'verkeerden onder invloed van alcoholhoudende drank'.
Aan de politiek wordt ook ruim aandacht gegeven. Zo stelde de gemeente een verordening vast dat winkels voortaan 12 in plaats van 6 dagen verplicht gesloten moeten zijn. Winkeliers hadden kennelijk ook recht op vakantie. Ook werd besloten dat er in Ridderkerk een 2e openbare kleuterschool komt. Voor het nieuwe zwembad stelde de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar. De SGP stemt om principiële redenen tegen i.v.m. dé openstelling op zondag.
Als je nu in Ridderkerk rondkijkt zijn er op veel plaatsen mooie, door de gemeente ingerichte kinderspeelplaatsen. In 1963 was dat duidelijk anders. In de Combinatie van 6 juni laat het bestuur van de Ridderkerkse Speeltuin Centrale weten dat op 8 juni drie speeltuinen weer worden geopend nl. "Kindervreugd", "De Zevende" en de in oprichting zijnde speeltuin aan de Jhr. van Karnebeekweg. Om het geheel iets feestelijks te geven zal Ridderkerks Fanfare een rondgang langs de speeltuinen maken. De kinderen worden verzocht om 2 uur op het Raadhuisplein aanwezig te zijn en zich achter de muziek op te stellen en zo achter de muziek naar de speeltuinen te gaan. Zo ging dat!
De banken leken in die tijd wat transparanter dan nu. Zo maakt de Spaarbank Rotterdam op de voorpagina van de Combinatie het volgende bekend: In mei werd bij de Spaarbank te Rotterdam ingelegd rond f 19.455.000,- en terugbetaald f 15.158.000,- Er was dus een overschot van f 4.299.000,- waardoor het aan 501.382 inleggers verschuldigde tegoed steeg tot f357.659.000,-.
Tenslotte, en dat is ons uit het hart gegrepen: In de editie van 6 juni 1963 werd een oproep gedaan om voorwerpen te leveren voor de tentoonstelling "Oud- en Nieuw Riderkerk". Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon!