Contact gegevens

Stichting Oud Ridderkerk

Kerksingel 26

2981 EH  Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 430615

Email algemeen: info@oudridderkerk.nl

Email redactie: redactie@oudridderkerk.nl

 

Openingstijden:

Woensdag 13:30 - 16:30 uur
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur

 

Toegang is gratis!


Donateur worden?


Privacy-verklaring


 

 

Genealogie = stamboomonderzoek.


Van wie stam ik af, waar komt onze naam vandaan, waar liggen mijn wortels? Allemaal vragen die actueel worden als mensen zich met stamboom- of familieonderzoek bezig gaan houden. Genealogie is de wetenschappelijke term. Veel geïnteresseerden pluizen archieven na om de familiegeschiedenis boven water te krijgen en antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.
Als eerste officiële werkgroep van de Stichting Oud Ridderkerk werd, in december 1982 binnen de Stichting Oud Ridderkerk de werkgroep Genealogie opgericht. Bij de start was er amper historisch informatiemateriaal voorhanden, terwijl tevens de kennis over de juiste wijze van archiveren ontbrak. Inzicht in de juiste werkwijze werd opgedaan tijdens bezoeken aan het Streekarchief Eiland IJsselmonde en het Streekmuseum Hoekse Waard, waar men al de nodige ervaring op dit gebied had.


De inmiddels gevormde groep medewerkers hield zich al spoedig bezig met het verwerken van gegevens uit doop-, trouw- en begrafenisboeken van Ridderkerk en Rijsoord uit de periode 1579-1812 en de uitgaven van “Ons Voorgeslacht”.
Andere bronnen van informatie vormden de complete burgerlijke stand van 1812-1967, oude tijdschriften en kerkboden. Inmiddels anno 2018 zijn de gegevens van de Ridderkerkse doop-, trouw- en begraafboeken digitaal verwerkt en zijn er ca.95000 namen te raadplegen.


(Be)zoekers kunnen niet alleen gebruik maken van de reeds door de werkgroep vergaarde informatie, maar ook op weg geholpen worden met het opzetten van een goed en duidelijk zoeksysteem. Een belangrijke verbetering bracht in 1994 de aanschaf van een computer en sinds 2017 met het specifiek programma Gensdatapro kan men gemakkelijk zoeken.


De werkgroep voert niet alleen het beheer over de informatie die van belang is voor genealogisch onderzoek, maar organiseert soms ook familiedagen, voor dragers van een gemeenschappelijke familienaam.


De gegevens van de zogenoemde “Van Gemerden Fiches” vanaf ongeveer het jaar 1600 zijn ook digitaal te raadplegen.


Ter informatie zijn ook een veelheid van gegevens van Ridderkerkse families te raadplegen in de verzameling van rouw- trouwkaarten en advertenties.


Ook ter inzage zijn de kopieën van de DTB van de Singelkerk vanaf ca.de 16e eeuw.

 


Onze vrijwilligers


De werkgroep Genealogie heeft 12 medewerkers die verdeeld over diverse taken werkzaam zijn. Met veel inzet zijn er iedere openingsdag van de Oudheidkamer wel een paar aanwezig.

 

  
Genealogie


Ondanks het zoeken op internet bezoeken ons regelmatig personen met specifieke vragen waarmee wij ze graag willen helpen.
Ook de voorraad rouw- en trouwkaarten breidt zich gestadig uit en wordt in de daarvoor bestemde mappen verwerkt.

 

Foto base


Regelmatig ontvangen we familie- en klassenfoto’s. Na bewerking en voor zover bekend voorzien van namen en andere gegevens worden deze foto’s opgeborgen in het digitale systeem kunnen als extra worden geraadpleegd bij stamboomonderzoek.

 

 
Bibliotheek


De voorraad boeken is opnieuw ingedeeld en gecatalogiseerd. De catalogus vindt u onder de rubriek Oudheidkamer/Bibliotheek. 

Burgerlijke stand aanwezig in de Oudheidkamer 
Ridderkerk: geboorteakten op scans 1812 - 1908 
Ridderkerk: huwelijksakten op scans 1812 - 1933 
Ridderkerk: overlijdensakten op scans 1812 -1958
Rijsoord : geboorteakten op scans  1818 – 1845
Rijsoord : huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord : overlijdensakten op scans 1811 – 1845
Strevelshoek: geboorteakten op scans 1818 - 1845
Strevelshoek: huwelijksakten op scans 1818 – 1845
Strevelshoek: overlijdensakten op scans 1818 – 1845
Rijsoord en Strevelshoek : geboorteakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : huwelijksakten op scans  1846 – 1855
Rijsoord en Strevelshoek : overlijdensakten op scans  1846 – 1855
Bevolkingsgegevens
Ridderkerk: Index Volkstelling 1826 en 1840
Rijsoord : Index Volkstelling 1840
Ook aanwezig zijn de DTB’s van:
Ridderkerk: dopen in afschrift en als index van 1579 – 1601 en van 1723 – 1823
Ridderkerk: ondertrouw en trouwen in afschrift en als index van 1579 – 1608
Ridderkerk: trouwen in afschrift en index van 1579 – 1811
Ridderkerk: begraven in afschrift en als index  van 1603 – 1810
Rijsoord en Strevelshoek : trouwen in afschrift en als index van 1585 – 1812
Microfiches: collectie van Gemerden 
Ridderkerk lidmaten Nederl. Hervormde kerk 1770-1818
Ridderkerk lijst predikanten en ouderlingen N.H. kerk 1574-1865
Ridderkerk D.T.B. Gezinnen 1700 - 1812
Openingstijden:  Alle gegevens zijn uiteraard voor het publiek ter inzage. U kunt hiervoor terecht op de openingstijden van de Oudheidkamer. Voor juni, juli en augustus verdient het aanbeveling vooraf een afspraak te maken.

Enkele van deze bestanden zijn ook digitaal te raadplegen. U vindt ze hieronder.

 

     
  File Name Size(KB) Modified Uploaded By
Download  Kohier Belastingen 1902 Ridderkerk.doc 256 1/17/2020 2:18:50 PM Admin
Download  Manuaal ingelanden Nw Reijerwaard 1826 (TV.doc 525 1/14/2020 12:06:48 PM Admin
Download  Volkstelling Ridderkerk en Rijsoord 1840.doc 516 1/14/2020 12:06:58 PM Admin
Download  Wijziging huisnummers 001.xlsx 30 1/24/2020 9:46:08 AM Admin
4 object(s)
Ab van Rosse Cees Smits
Dick Broekhuizen Gerrit Smit
 
  Huib van Vliet
Jan Kooij Ragnar Donker
 
  Rene Plaisier
Rob Smit Stenny Struik